16 شهريور 1400 20:16:31
جشنواره شهيد رجايي سال 1400 استان البرز برگزار شد :
روز سه شنبه مورخ 1400/6/16 ساعت 18 جشنواره شهيد رجايي استان البرز ، جهت تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و مردم شريف استان برگزار گرديد.
 

سركار خانم عربشاهي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز و دبير اجرايي جشنواره شهيد رجايي استان با گراميداشت ياد و خاطره همه شهدا و ايثارگران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، به ويژه شهيدان رجايي و باهنر و همچنين جانفشاني هاي شهيدان خدمت و كادر بهداشت و درمان استان در مهار و مبارزه با ويروس كرونا، ضمن تقدير و تشكر از راهبري ،  اقدامات  موثر، مديريت  هوشمندانه  و  و خردمندانه استاندار محترم و از  مشاركت و  تلاش دستگاه هاي اجرايي استان در ارزيابي عملكرد سال 99 و جديت آن ها در ارتقاء و بهبود شاخص هاي توسعه استان، توضيحاتي در خصوص فرايند ارزيابي عملكرد سال 1399 به شرح زير بيان نمودند:

به پيشنهاد سازمان امور استخدامي كشور اين جشنواره در سال 75 مطرح و با تصويب شوراي اداري از سال 77 اجرايي شد . جشنواره شهيد رجايي عملا مهم ترين ماراتن رقابت دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام ارزيابي عملكرد و به استناد ماده 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري براي نيل به بهره وري و بهبود عملكرد ، هر ساله توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان متولي اصلي و با مشاركت جمع كثيري از دستگاه هاي اجرايي به منظور شناسايي و تقدير از خدمات آنها  به مردم ولايتمدار و شريف استان برگزار مي گردد. نظام ارزيابي عملكرد، ابزاري براي سنجش ميزان رشد شاخص هاي توسعه اي در بخش هاي مختلف استان بوده و نتيجه خروجي آن در راستاي عملياتي شدن اهداف پيش بيني شده در شعار سال جاري با عنوان " توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها" ، تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري مي باشد.

وي افزود امسال 51 دستگاه اجرايي در جشنواره شركت نموده كه براساس تكاليف ستاد استاني بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1400 استان ، كه از اين تعداد  سه دستگاه در مجموع امتيازات عمومي و اختصاصي ، پنج دستگاه در مجموع امتيازات عمومي و اختصاصي براساس گروه بندي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور ، دو دستگاه در كسب بيشترين امتيازات شاخص هاي عمومي و همچنين جهت مقتضيات استان در محورهاي توسعه دولت الكترونيك و اقدامات برجسته تخصصي دستگاه هاي استاني چهار دستگاه انتخاب شدند.

ايشان در مورد نتايج ارزيابي عملكرد استان البرز در سال 1399 خاطر نشان كرد : در بين 51 دستگاه مورد ارزيابي قرار گرفته ، تحقق مجموع امتيازات عمومي و اختصاصي در سال 99 حدود 86/79  درصد و تحقق شاخص هاي اختصاصي 93/07 درصد و تحقق شاخص هاي عمومي 80/86 درصد بود كه نسبت به ميانگين كشوري سال گذشته رشد قابل ملاحظه اي داشته اند.

به گفته وي در اين ارزيابي بيشترين تحقق شاخص ها ي عمومي در محور توسعه دولت الكترونيك با 3/93 درصد بوده و ساير محورهاي عمومي نيز بالاي 75 درصد تحقق و در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند.

در ادامه جشنواره خانم صابري ، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اشاره به چگونگي فرايند ارزيابي و نتايج حاصل از آن گفت امسال جشنواره شهيد رجايي با شعار افزايش اعتماد عمومي با  ارتقاي  فرهنگ سازماني ، شفافيت ، سلامت اداري  و توسعه دولت الكترونيك كار خود را آغاز كرد و طي چند مرحله پس از ارزيابي اوليه توسط كارشناسان ارزياب ، ثبت اعتراض توسط دستگاه ها ( دو مرحله ) ، بررسي مجدد مستندات توسط كارشناسان ، تشكيل كميته ارزيابي و تاييد نهايي ، تصويب در شوراي راهبري توسعه مديريت استان ، به انجام رسيد . فرايند اجرايي ارزيابي سال جاري از دي ماه سال 99 آغاز و در اواخر مردادماه به پايان رسيد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان و برنامه ريزي استان اضافه كرد : دفتر بازرسي ، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري البرز ، ستاد اقامه نماز استان ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان و از دستگاه هايي بودند كه در ارزيابي عملكرد سال 1399 با سازمان همكاري و مشاركت داشته اند.

بخش انتهايي اين مراسم استاندار محترم جناب آقاي دكتر شهبازي با بيان گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر گفت: الگوي رفتاري اين شهيدان والامقام به عنوان اسوه و الگويي بي بديل براي خدمت صادقانه به مردم است كه با ايثار جان خود در راه خدمتگذاري به مردم به ملكوت اعلي پيوستند و يادشان هيچگاه از حافظه تاريخي ملت ايران پاك نخواهد شد.

 

وي به نقل از رهبري گفت : مديران فرصت خدمت رساني در همه بخش ها را به عنوان يك نعمت در نظر داشته باشند و از منابع ارزشمند سرمايه انساني كه در دستگاه هاي اجرايي در اختيار شما قرار گرفته در جهت خدمت و حمايت شايسته از مردم عزيز و فهيم استان البرز استفاده نمايند. و در اين راستا از همه تلاشگران عرصه خدمت به مردم استان به ويژه دستگاه هاي برتر در جشنواره شهيد رجايي تقدير نمود.

استاندار با تاكيد بر اينكه آنچه براي رسيدن به عدالت مهم است ضروري دانستن قانونمداري است ادامه كه حركت در مدار عدالت و مبارزه با فساد و داشتن سلامت اداري يك اصل مهم است . به بيان ديگر توجه به همه شاخص هايي كه در سلامت اداري نقش موثر دارند از جمله شفافيت و توسعه دولت الكترونيك بايد با جديت بيشتري مورد توجه قرار گيرد و ايشان به مديران دستگاه هاي برتر جشنواره تاكيد نمودند كه انتخاب آن ها مسئوليتشان را سنگين تر كرده و بايد پاسخگوي آن ها در مقابل مردم شريف استان بيش از قبل باشد.

وي ضمن قدرداني از رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان به ويژه كادر بهداشت و درمان استان ادامه داد : بيش از 18 ماه است كه در استان و كشور درگير كرونا هستيم و طي اين مدت بارها از سوي پزشكان توصيه شده كه سبك زندگي و مراوداتمان را تغيير دهيم ، از جمله فاصله اجتماعي و پروتكل ها را به جد رعايت كنيم.

بنابراين در چنين موقعيت حساسي اولا ً مديران نسبت به انجام ماٌموريت و وظايف خود اقبال ويژه داشته باشند و با الكترونيكي كردن خدمات خود و توسعه دولت الكترونيك ، رضايتمندي و پاسخگويي به مردم را افزايش دهند.

جناب آقاي استاندار با اشاره به رضايت بخش بودن نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در سال 99 و رشد امتيازات استان نسبت به سال قبل ، تاكيد نمود كه همه خدمتگذاران نظام بايستي در راستاي بهبود وضعيت و شرايط زندگي مردم و افزايش مشاركت به لزوم ارتقاي شاخص هايي كه درسطح پايين قرار دارند تاكيد كرد.

لازم به ذكر است در خاتمه از دستگاه هاي اجرايي به شرح زير تقدير شد:

 

ليست دستگاه هاي برتر در 5 گروه ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي گروه آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

گروه يك

جناب آقاي سالار قاسمي

اداره كل آموزش و پرورش

1

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي گروه توليدي و خدماتي  جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

گروه دو

آقاي محمد رضا محمدي

اداره كل امور مالياتي

1

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي گروه زير بنايي و توسعه زير ساخت خدماتي  جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

گروه سه

جناب آقاي داود نجفيان

شركت سهامي  آب منطقه اي

1

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي گروه سلامت و رفاه اجتماعي جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

گروه چهار

جناب آقاي دكتر محمد فتحي

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

1

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي گروه عمومي و قضايي  جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

گروه پنج

جناب آقاي محمدعلي رفيع پور

اداره كل ثبت احوال

1

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

جناب آقاي فلاح نژاد

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

1

جناب آقاي آرش بهاروند احمدي

اداره كل هواشناسي

2

جناب آقاي ذوالفقار مهديزاده

شركت آب و فاضلاب استان

3

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي عمومي  جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

جناب آقاي اسداله حيدري

اداره كل بهزيستي

1

جناب آقاي مهندس حسن كريمي

شركت توزيع نيرو برق استان

2

كسب عنوان دستگاه برتر در مجموع شاخص هاي اختصاصي جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

جناب آقاي دكتر  غلامرضا توكلي

اداره كل دامپزشكي

1

جناب آقاي دكتر  محمد توانايي

مديريت درمان تامين اجتماعي

2

 

 

 

تقدير از 2 پزشك برتر در جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

 

جناب آقاي دكتر شهاب معيني مستوفي

معاون بهداشت و رئيس مركز بهداشت استان البرز

1

جناب آقاي دكتر علي طاهري  نيا

سرپرست مركز آموزشي درماني شهيد رجايي

2

 

 

 

 

 

 

 

تقدير از رابطين ارزياب دستگاه هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي استان البرز سال 1399

 

جناب آقاي دكتر علي جمالي محمدي

مديريت محترم توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

1

جناب آقاي دكتر بهروز پور آقا

مدير محترم امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

2

جناب آقاي رحمان دركي

معاون محترم پژوهش ، برنامه ريزي و توسعه منابع اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 

3

سركار خانم شهناز پناهي

كارشناس مسئول امور فرهنگي و روابط عمومياداره كل اداره كل ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع

 

4

آرشيو اخبار سازمان
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL