22 شهريور 1400 14:41:45
مجموعه اسناد آمايش ملي و استان البرز در نظم نوين قانوني منتشر شد

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز با اعلام خبر انتشار مجموعه اسناد آمايش ملي و استان البرز در نظم نوين قانوني،  به آگاهي فعالانِ حوزه برنامه ريزي و آمايش سرزمين مي رساند؛ اين مجموعه در راستاي اهميت تثبيتِ جايگاه برنامه ها و سياست هاي مطرح شده در مطالعات آمايش سرزمين در جهت ايجاد مسيري روشن به منظور درك جهت گيري اصولي نظام اداره كشور و چارچوب كلي حركت توسعه، منتشر و در اختيار نهاد هاي تصميم ساز و تصميم گير استان قرار گرفته است.

كتاب مذكور مشتمل بر اسناد آمايش ملي و استان البرز به همراه كليه قوانين و مقررات نظارتي از جمله اسناد حاكميتي، اصول قانون اساسي و ابلاغيه هاي رهبر معظم انقلاب و تبين شفاف نظام اداره استان بوده و ضروري ست در تمامي مبادي برنامه ريزي و توسعه در استان و جانمايي طرح ها و پروژه ها در جغرافياي سرزميني استان البرز ملاك عمل قرار داده شود.

مجلدات اين مجموعه در مركز اسناد و كتابخانه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز به منظور بهره برداري علاقه مندان به اين حوزه در دسترس مي باشد.

آرشيو اخبار سازمان
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL