11 شهريور 1400 9:32:10
ارائه مجوز آموزش كاركنان دولت به جهاد دانشگاهي استان البرز

مقارن با ايام هفته دولت هيجدهمين مركز آموزش و توانمندسازي كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان البرز، مجوز آموزشي حيطه امور اداري را از مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز دريافت نمود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز؛ مركز شماره يك آموزش هاي كوتاه مدت جهاد دانشگاهي استان البرز واقع در كرج- رجايي شهر- خيابان دوم غربي مجوز آموزش كاركنان دولت را در گروه امور اداري، مالي و بازرگاني و در حيطه امور اداري در استان البرز را اخذ نمود و بدين ترتيب از اين تاريخ آن مركز امكان برگزاري دوره هاي آموزش كاركنان دولت در حيطه امور اداري و صرفا در محدوده استان البرز برگزار نمايد.

در جلسه ارائه مجوز يادشده به جهاد دانشگاهي استان البرز كه با حضور مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي در محل جهاد دانشگاهي استان برگزار گرديد، آقاي دكتر رمضاني، مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشتم شهريور سال 1360 شهيدان رجايي و باهنر، دريافت اين مجوز را به جهاد دانشگاهي استان تبريك گفته و اظهار داشتند جهاد دانشگاهي بعنوان يكي از كانون هاي آموزش و پژوهش استان فعاليت هاي بسيار موفقي را در زمينه هاي متنوع و گسترده در استان انجام داده و همكاري مناسبي را نيز با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارائه نموده است كه جاي مباهات و قدرشناسي دارد.

ايشان همچنين رعايت بخشنامه ها و مقررات كامل نظام آموزش كاركنان دولت، ارائه گزارش هاي پيش، حين و پس از برگزاري دوره ها، رعايت حيطه و محدوده جغرافيايي مجوز، استفاده از فناوري هاي نوين در آموزش، استفاده از مدرسين داراي مجوز آموزش، انجام اثربخشي دوره هاي آموزشي و رصد مستمر كيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي را از وظايف آن مركز اعلام نموده و براي آن مركز توفيق و سربلندي را از درگاه ايزد منان خواستار شدند.

آقاي فيروزي رئيس جهاد دانشگاهي استان نيز ضمن تقدير و تشكر از زحمات مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، ضمن برشمردن برخي ويژگيي ها، ظرفيت ها و امكانات آموزشي-پژوهشي-مشاوره اي و ... جهاد دانشگاهي استان اظهار اميدواري كردند همكاري هاي فيمابين در زمينه هاي آموزشي با دريافت اين مجوز بيش از پيش رواج يافته و استان البرز از مزاياي اين همكاري ها بهره مند گردد.  
آرشيو اخبار سازمان
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL