16 مرداد 1400 12:46:6
اجراي طرح آمارگيري نيروي كار فصل تابستان سال 1400 استان البرز

اجراي طرح آمارگيري نيروي كار فصل تابستان سال 1400 استان البرز

ازروزشنبه  16مردادماه به مدت 14روز درسطح استان بصورت تلفني 

طرح آمارگيري نيروي كار از مهمترين طرح­هاي آماري مركز آمار ايران است كه با جمع­ آوري اطلاعات پايه­اي نيروي كار در سطح استان (مناطق شهري و روستايي)، امكان تهيه و ارزيابي برنامه ­هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را فراهم مي­نمايد.

از سال 1384، تا كنون اين طرح بصورت فصلي اجرا و نتايج آن منتشر مي­گردد. فصل تابستان 1400 اين طرح از روز شنبه شانزدهم مرداد ماه به مدت 14 روز در سطح استان اجرا مي­گردد. عمده اقلام آماري نتايج طرح مذكور، وضعيت فعاليت (فعال اقتصادي-غيرفعال اقتصادي)، وضعيت اشتغال(اشتغال ناقص-اشتغال كامل-بيكار)، سهم اشتغال در گروه­هاي عمده شغلي(صنعت -كشاورزي-خدمات ) و سهم اشتغال دربخش خصوصي وعمومي ، نرخ مشاركت اقتصادي(نرخ فعاليت)، نرخ بيكاري و اشتغال در گروه­­هاي سني با توجه به اهميت طرح آمارگيري نيروي كار، انتظار مي­رود عوامل اجرايي طرح به ويژه آمارگيران با برقراري تعامل و ارتباط سازنده با خانوارهاي نمونه نهايت سعي و تلاش خود را در دستيابي به آمار و اطلاعات صحيح دراجراي طرح مذكور بعمل آورند، همچنين با توجه به مسئوليت مدني جامعه ايراني انتظار مي­رود خانوارهاي نمونه نهايت همكاري و مساعدت لازم را در جهت پاسخگويي با آمارگيران فراهم آورند.

آرشيو اخبار سازمان
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL