4 شهريور 1400 12:51:39
سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز

سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز صبح امروز پنج شنبه مورخ 1400/6/4 به رياست استاندار البرز و با حضور اعضا در سالن شهداي دولت استانداري برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز، در اين جلسه با توضيحات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان درخصوص توزيع اعتبارات راه روستايي و آب روستايي، اعتبارات رديف ذيربط در قانون بودجه 1400 جهت توسعه و تكميل پروژه هاي آب روستايي و راه روستايي مورد تصويب قرار گرفت.

در اين جلسه پس از تصميم گيري درخصوص مصوبات جلسات كارگروه امور زيربنايي استان و تعيين تكليف موارد مطرح شده شورا،  سركار خانم عربشاهي دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به اهم موارد مربوط به پروژه هاي داراي مجوز ماده 23 قانون الحاق  اشاره نموده و درخصوص 3 طرح احداث مركز فرهنگي و هنري در سطح شهرستان كرج، تعمير و تجهيز اداره كل بهزيستي و همچنين احداث و توسعه راه كمربندي برغان گزارش مختصري ارائه نمودند 

آرشيو اخبار سازمان
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL