14 شهريور 1400 11:42:57
برگزاري سومين جلسه شوراي فني استان البرز در سال 1400به ميزباني اُستانداري البرز

سومين جلسه شوراي فني استان البرز در سال 1400  با حضور جناب آقاي دكتر فاني سرپرست محترم معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري البرز و جمعي از مديران كل و معاونين دستگاه هاي اجرايي استان در تاريخ 1400/06/14 در سالن ميلاد برگزار گرديد.  جناب آقاي دكتر كلاني دبير و معاون نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان البرز در ابتداي اين جلسه ضمن بيان  دستور جلسات اين نشست، نسبت به تشريح موارد و نكات فني حاصل از بازديد هاي صورت گرفته در حوزه نظارت، بر اساس پارمترهاي متفاوتي از قبيل نيروي كار داري كارت مهارت فني، مصالح استاندارد، موارد ايمني و بهداشتي در كارگاه هاي عمراني، مدارك و مستندات فني پروژه، نحوه اجراي صحيح جزئيات فني، نحوه رعايت الزامات پدافند غيرعامل در پروژه هاي عمراني، بررسي برنامه زماني پروژه، نحوه نگهداري و دپوي مصالح و نحوه تجهيز كارگاه  به منظور امكان پوشش حداكثري اين امر بر كليه طرح ها و پروژه هاي مشمول نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، اقدام نمودند.

 

در اين جلسه كه در راستاي بررسي مشكلات فني پروژه هاي عمراني در حال احداث دستگاه هاي اجرايي با هدف ساماندهي و آموزش نيروي كار فعال در صنعت ساختمان و تاثير آن بر عمر پروژه ها انجام گرفت، دبير محترم شوراي فني ضمن دريافت نظرات تخصصي اعضاي محترم شورا در خصوص نحوه آموزش و تامين نيروي كار داراي كارت مهارت توسط مجريان پروژه هاي عمراني، نسبت به اتخاذ تصميمات لازم در اين خصوص اقدام گرديد.

 

در پايان جناب آقاي دكتر فاني سرپرست محترم معاونت  هماهنگي عمراني استانداري البرز و رئيس جلسه درجمع‌بندي نكات مطرح شده در اين نشست ضمن استقبال و قدرداني از تلاش هاي دبيرخانه شوراي فني جهت برگزاري جلسات  اين شورا در راستاي ارزيابي نكات فني پروژه هاي عمراني در حال احداث استان، ضمن تاكيد بر آموزش فني و ايمني (HSE) نيروي كار فعال در بخش صنعت ساختمان استان، در راستاي گزارش مدير كل محترم آموزش فني و حرفه اي مبني بر راه اندازي و بكارگيري سامانه حاوي اطلاعات كارگران و استاد كاران مقيم استان توسط كارفرمايان و مجريان پروژه ها، خواستار ارائه گزارش تخصصي اداره كل آموزش فني و حرفه اي و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسات آتي شورا شده و بر ضرورت اصلاح مشكلات فني و نواقص مستندات آزمايشگاهي و نقشه هاي اجرايي در محل كارگاه هاي پروژه هاي عمراني توسط دستگاه هاي اجرايي، تاكيد نمودند.
آرشيو اخبار سازمان
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL