J
I
K
A
B
يكشنبه 2 آبان 1400 01:18:15
15 آبان 1397 11:46:58
شاخص قيمت مصرف كننده در استان البرز و كشور-مهر ماه 1397

در مهرماه 1397 عدد شاخص كل قيمت مصرف كننده براي خانوارهاي كشور (100=1395) به 144.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 7.1 درصد افزايش نشان مي دهد، اين رقم در مهرماه ماه 1397 براي استان البرز (100=1395) ، 138 مي باشد كه نسبت به ماه قبل 6 درصد افزايش داشته است. در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي كل كشور 32.8 درصد و براي خانوارهاي استان البرز 28.4 درصد مي باشد، يعني خانوار هاي ساكن در استان البرز به طور متوسط 4.4 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به مهرماه 1396 براي خريد" يك مجموعه كالا و خدمات يكسان "هزينه كرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مهرماه 1397 براي خانوار هاي كل كشور 13.4 درصد مي باشد، اين عدد براي استان البرز 11.3 درصد است ،كه نسبت به متوسط كشور 2.1 درصد كمتر مي باشد، بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مهرماه 1397مربوط به استان لرستان(16.6در صد) و كمترين آن مربوط به استان كرمان (10.4 درصد) مي باشد.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL