J
I
K
A
B
يكشنبه 2 آبان 1400 00:41:53
31 خرداد 1395 8:15:46
ساماندهي پسماند استان البرز در دستور كار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان البرز قرار گرفت

"ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان"، به رياست جناب آقاي طهائي استاندار محترم البرز و باحضور جناب آقاي دكتر كوليوند نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي ، معاونان، مشاوران،  شهردار، مديران كل دستگاه هاي اجرايي و رؤساي  محترم بخش خصوصي عضو اين ستاد در سالن شهداي دولت برگزار گرديد.

- جناب آقاي قائمي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان گزارشي از روند ارسال برنامه ها و برش استاني پروژه هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه هاي اجرايي ارائه نمود و از مديراني كه تاكنون برنامه هاي خود را اعلام ننموده بودند خواست در اسرع وقت نسبت به اين مهم اقدام نمايند و همچنين نماينده تام الاختيار خود را به دبيرخانه معرفي نمايند.

همچينن ايشان گزارش كاملي از جلسات كارگروه واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي ارائه نمود و خاطر نشان كرد كه تا كنون 87 پروژه از 13 دستگاه اجرايي (ورزش و جوانان- ميراث فرهنگي- فرهنگ و ارشاد- حمل و نقل و پايانه ها- راه و شهرسازي- جهاد كشاورزي- انتقال خون- بنياد مسكن- بهزيستي- بنياد شهيد شركت هاي توزيع نيروي برق، آبفا، آب منطقه اي) احصاء شده است همچنين ايشان بااشاره به تبصره 17 قانون بودجه سال 95 كه كليه دستگاه هاي اجرايي مجازند تا 2% از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازي به ويژه در بخش بنيان هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيب هاي اجتماعي- فرهنگي از طريق صدا و سيما هزينه نمايند از مديران خواست به اين مهم بپردازند.

همچنين جناب آقاي محمدي- مديركل محترم محيط زيست استان به ارائه وضعيت پسماند در استان البرز پرداخت و با اشاره به  بند ۸ و ۲۰ اقتصاد مقاومتي به مديريت صحيح و اصولي مديريت پسماند تأكيد نمود در ذيل به آنها اشاره مي گردد:

وضعيت موجود:

 • توليد سرانه 650 گرم پسماند عادي در روز

 • توليد حدود 1700 تن پسماند عادي بصورت روزانه در استان

 • توليد 5000 تن نخاله در روز)10هزارتن در روز هم ثبت شده است)

 • توليد حدود هشت تن پسماند درروز در 16 بيمارستان ( 14 بيمارستان در شهر كرج، 1 بيمارستان در شهر هشتگرد و 1 بيمارستان در شهر نظرآباد)

 • توليدحدود سه ونيم تن پسماند در روز در3500 واحد بهداشتي- درماني استان كه با پسماندهاي عادي مديريت  ميشود.

 • برآورد توليد 100 هزار تن پسماند صنعتي در سال در سطح استان

 • 300 واحد صنعتي داراي برنامه عملياتي مديريت پسماند

 • توليد سالانه حدود 400 هزار تن پسماند توليدي در بخش كشاورزي در سطح استان در دو بخش توليدات گياهي و توليدات دام و طيور

اقدامات:

 1.  تدوين طرح جامع مديريت پسماند استان و تصويب در كارگروه مديريت پسماند

 2. يكپارچه سازي و تمركز مديريت پسماندهاي عادي استان در سايت مركزي حلقه دره كرج (بجزطالقان)

 3. پردازش روزانه حدود600 تن پسماند در كارخانه كمپوست مركز حلقه دره

 4.  احداث واحد بازيافت پسماندهاي پليمري به روش پيروليز (با ظرفيت 50 تن در روز)

 5. صدورمجوز استقرار كارخانه بازيافت نخاله هاي ساختماني با قابليت پذيرش 000/000/1 تن در سال (درمرحله جذب سرمايه گذار)

 6. تجهيز كليه بيمارستان ها به دستگاه بيخطر ساز (اتوكلاو/ هيدروكلاو)

 7. مكان يابي سايت مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه استان

 8.  واگذاري مسئوليت ايجاد زيرساخت لازم براي راه اندازي مركز مديريت پسماندهاي ويژه به سازمان همياري شهرداري ها

 9. ارسال پسماندهاي حاوي يا آلوده به PCB در استان به خارج از كشور

 10. صدور مجوز بازيافت لجن هاي اسيدي حاصل از تصفيه دوم روغن

 11.  تعطيلي فروشندگان غير مجاز سموم كشاورزي

 12.  آموزش وترغيب توليد بيوكمپوست در بين توليدكنندگان بخش كشاورزي

 13. آموزش وگسترش روش هاي مديريت تلفيقي آفات در سطح استان

 14. صدور مجوز استقرار زباله سوز در طالقان

 15. تصميم به جابجايي سايت مديريت زباله فعلي كرج وتعيين محل جديد براي تخليه نخاله هاي ساختماني وتعطيلي محل قبلي كه در حاشيه شرقي وجوار شهر كرج واقع بود.

 16. الزام شهرداري به اجراي طرح تفكيك از مبدا ومديريت شيرابه درسايت دفن فعلي

 17. الزام شهرداري به استفاده ازروشهاي نوين در مديريت زباله

 18. بازديد ونظارت اعضاي كارگروه ازبيمارستانها و مركز مديريت زباله كرج

 19. ممنوعيت استقرار واحدهاي تصفيه دوم روغن والزام واحدهاي موجود به نوسازي و استفاده از تكنولوژي هاي جديد و بدون لجن اسيدي

برنامه ها:

 • ساماندهي مركز دفن فعلي حلقه دره (پوشش مركز دفن وكشت گونه هاي گياهي به وسعت 50هكتار، مديريت شيرابه هاي موجود، استحصال گاز جهت احداث نيروگاه 2 مگاواتي برق، استاندارد سازي كمپوست توليدي)

 • فراهم نمودن زيرساخت 100 هكتار اراضي جهت ايجاد مركز مديريت پسماندهاي عادي بارعايت ضوابط زيست محيطي از طريق استقرار زباله سوز مركزي، لندفيل مهندسي، سيستم هاضم، پيروليز، ...

 • احداث كارخانه بازيافت پسماندهاي عمراني و ساختماني با قابليت پذيرش 000/000/1تن در سال

 • انجام مقدمات لازم جهت استقرار مركز امحاء پسماندهاي شيميايي و دارويي توسط بخش خصوصي

 • انجام مقدمات لازم براي واگذاري مديريت پسماندهاي پزشكي توليدي به بخش خصوصي

 • فهرست برداري از پسماندهاي صنعتي و ويژه استان

 • ايجاد زيرساخت لازم درسايت مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه استان (قشلاق طلايي) واستفاده از ظرفيت بخش خصوصي با فراخوان وارزيابي متقاضيان

 • ساماندهي محل دفع و بازيافت لجن هاي اسيدي حاصل از تصفيه دوم روغن در اشتهارد

 • برگزاري دوره آموزشي مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه براي كليه واحدهاي صنعتي در كليه شهركهاي صنعتي استان

 • گسترش روش هاي مديريت تلفيقي آفات در سطح استان

پيشنهادها:

 • شناسايي واطلاع از وضعيت كمي و كيفي پسماندهاي صنعتي و ويژه در استانها

 • لغو محدوديت استقرار صنايع بازيافت در شعاع 120 كيلومتري تهران

 • شناسايي پيمانكاران واجد شرايط مديريت پسماندها وانتشار فهرست آنها

 

 

 

شهردار محترم كرج نيز در اين جلسه به بيان مسئله پسماند استان پرداختند و  اشاره نمودند و ايشان از وجود 200 هزار مترمكعب شيرآبه در محل دفن زباله‌هاي استان البرز خبر داد و گفت: اگر تصميم مناسبي براي مديريت زباله‌هاي حلقه دره نشود؛ شيرآبه‌ها ظرف دو سال آينده به يكي از تهديدهاي جدي استان تبديل خواهد شد كه اگر در صدد رفع آن نباشيم به يك بحران تبديل مي‌شود.

به دنبال موضوع جناب آقاي تركاشوند شهردار محترم كرج اضافه نمودند كه در اين ميان يكي از خطرناك‌ترين زباله‌هاي توليدي، زباله‌هاي بيمارستاني است كه بدون هيچ نظارتي به همراه ديگر زباله‌هاي خانگي دفن مي‌شود كه دفن اين زباله‌ها نيز بدون رعايت استانداردهاي لازم صورت مي‌گيرد.

ايشان ضمن اشاره به اينكه قانون مديريت پسماند قانون جامع و خوبي است كه اختيارات مناسبي را براي دستگاه‌هاي متولي در نظر گرفته است و از استاندار محترم و مسئولين مرتبط خواستند از منطقه بازديد صورت گيرد و تصميم نهايي اتخاذ گردد.

جناب آقاي كوليوند نماينده محترم مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه تصميم گيري جدي در خصوص مديريت پسماند صورت پذيرد و بايدتصميم جدي اتخاذ گردد و خروجي آن ظرف يكماه عملياتي گردد.

- جناب آقاي طهايي استاندار محترم و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي استان نيز با بيان التماس دعا از همه عزيزان در ماه مبارك رمضان ، به مسائل مطرح شده در جلسه پرداخت ، ايشان اظهار داشت استان البرز در زمينه جذب سرمايه گذار از آمادگي لازم برخوردار است، اظهار كرد: پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي بايد احصاء شود.

وي با بيان اينكه همه دستگاه هاي اجرايي استان بايد مطالعات دقيق و علمي خود را به منظور واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي انجام دهند، افزود: سرمايه گذاران خارجي با ورود به استان البرز خواهان دريافت ليست پروژه قابل واگذاري هستند و در اين زمينه آمادگي خود را اعلام كرده اند بر ضرورت پيگيري بيشتر بر بستن قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي تأكيد نمودند.

استاندار البرز در محور ديگري به سفر اخير هيات اقتصادي وتجاري البرز به روسيه اشاره كرد و آنچه مرتبط با رونق سرمايه است را اصلي ترين دغدغه در بازارهاي هدف خواند. طهائي بازار فروش را مهمترين اصل در تجارت خارجي خواند و با بيان اينكه توليد موجب شده از فروش غافل شويم، گفت: بحث بازاريابي محصولات توليدي اصلي ترين مولفه است كه به آن توجه نداريم. تمام تلاش ما بر روي توليد متمركز شده در حالي كه فروش مغفول مانده است؛ كالاهاي توليد شده به دليل عدم وجود بازار خريد در انباري ها انبار مي شود.

استاندار البرز بااشاره به بخش خصوصي و انتقاد به اينكه به دنبال رفع موانع توليد هستيم در حالي كه هنوز نتوانسته ايم كالاهاي توليدي خود را به فروش برسانيم و براي آن بازار خريد پيدا كنيم افزود: توليدكننده اي موفق است كه بتواند توزيع كننده و بازرگان خوبي هم باشد؛ لذا نيازمند است كه در اين بخش كارهاي كارشناسي تخصصي صورت گيرد و در بحث امور بازرگاني به صورت ويژه متمركز شويم.

ايشان افزود محصولات ايراني ضمن برخورداري از بهترين كيفيت محصولات از جمله ميوه و سبزي كه در همه كشورها خواهان دارد بايد ضعف بسته بندي و حمل و نقل را بهبود ببخشيم .

استاندار با اشاره به وجود ظرفيت فرودگاه باري در استان البرز خاطرنشان كرد: وجود اين فرودگاه مي‌تواند در توسعه صادرات به كشورهاي مختلف يك امتياز مهم محسوب شود.

استاندار البرز با بيان اينكه محل دفن زباله‌هاي البرز به معضلي براي توسعه استان تبديل شده است گفت: كارگروه مديريت پسماند يك هفته فرصت دارد تا طرح نهايي خود را براي مديريت بهتر پسماندهاي استان به دستگاه‌هاي مربوطه ارائه دهد.

وي افزود: يكي از مشكلاتي كه همواره در بخش توليد وجود داشته است نحوه ارائه كالاست؛ اين موضوع بسيار مهمي است كه نه فقط مديران دستگاه‌ها بلكه توليدكنندگان هم بايد آن را لحاظ كنند و از شيوه هاي علمي و به روز براي ارائه كالاي خود استفاده كنند.

آقاي طهايي با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد و موضوع پسماند و زباله خاطرنشان كرد: پسماند موضوع بسيار مهمي است؛سرانه توليد زباله در استان البرز حدود 650 گرم در روز است در حالي كه هر نفر در دنيا روزانه 350 گرم زباله توليد مي كند.

نماينده عالي دولت در استان البرز اضافه كرد: علاوه بر تفاوت كمي سرانه زباله در ايران با ميانگين جهاني، تفاوتي ديگري كه وجود دارد تفكيك زباله از مبدا است كه در كشور ما به خوبي اين كار صورت نمي گيرد.

مسئول اجراي امور عمومي دولت در استان البرز تصريح كرد: زماني كه زباله از مبدا تفكيك شود مي توان نسبت به بازيافت و بازآفريني آن اقدام كرد.

آقاي طهايي در ادامه اعلام كرد: در استان البرز اگرچه واحدهايي وجود دارد كه به بازيافت زباله مي‌پردازند اما ظرفيت آنها بسيار پايين بوده و چيزي در حدود 250 تن برآورد مي‌شود.

استاندار البرز افزود: اين حجم از بازيافت در مقابل توليد 800 تا هزارو 200 تن زباله در روز بسيار اندك است.

وي به معضلاتي كه دفت زباله‌هاي توليدي در استان البرز به وجود آورده است اشاره كرد و يادآورشد: متاسفانه اين زباله ها در نزديكي فرودگاه پيام كه قرار است بار توسعه استان البرز را به دوش بكشد دفن مي شود و معضلي را در اين خصوص به وجود آورده است.

طهايي در پايان گفت: البته كارگروه مديريت پسماند در استان فعال بوده و هفته آينده طرح هاي اين كارگروه به ستاد ارائه تا تصميمات نهايي در اين خصوص اتخاذ شود.

 

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL