J
I
K
A
B
شنبه 1 آبان 1400 23:20:14
28 تير 1395 9:44:37
دهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان : يك گام به جلو براي كوتاه شدن مسير سرمايه گذاري

يك گام به جلو براي كوتاه شدن مسير سرمايه گذاري

"دهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان"، به رياست جناب آقاي طهائي استاندار محترم البرز، معاون و مشاورمحترم استاندار، مديران كل محترم دستگاه هاي اجرايي در سالن شهداي دولت برگزار گرديد.

- جناب آقاي قائمي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان ضمن خير مقدم به حاضرين جلسه گزارش هفتگي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان را ارائه نمودند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرزاظهار داشت: در نشست قبلي اين ستاد از سوي معاون امور زيربنايي معاونت مركز توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري، موضوع 560 ميليارد ريال اعتبار را براي اين امر مطرح شد كه بايد تمهيدات لازم هرچه سريعتر جذب شود.

وي ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي شامل كميته امداد امام خميني (ره)، پست بانك، بسيج سازندگي، امورعشاير جهاد كشاورزي ، تعاون كار و رفاه اجتماعي، راهداري و بهزيستي براي توسعه خدمات به روستاها و ايجاد اشتغال موظف به اجراي طرح هاي ويژه شده اند و براين اساس تشكيل كارگروهي در معاونت عمراني استانداري البرز براي جذب اين تسهيلات مد نظر قرار گرفته است .

ايشان از زندان هاي استان البرز به عنوان پايلوت استفاده از انرژي خورشيدي و توليد انرژي از پسماند در نظر گرفته نيز خبر داد.

وي با بيان اينكه دو برنامه راديويي براي توسعه مبحث اقتصاد مقاومتي در صدا و سيماي استان راه اندازي شده است، افزود: مديران كل برنامه، اقدام و عمل حوزه اقتصاد مقاومتي سازمان خود را از طريق صدا و سيما ارائه دهند. همچنين اجراي برنامه تلوزيوني صدا و سيما با موضوع اقتصاد مقاومتي در دستور كار است.

قائمي با اشاره به اينكه گزارش هفتگي اقدام و عمل بايد با امضا استاندار به معاون اول رييس جمهور ارائه شود، تصريح كرد: پنجمين گزارش عملكرد استان آماده شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز در ادامه تصريح كرد: درصدد هستيم زندان هاي استان البرز به عنوان پايلوت استفاده از انرژي خورشيدي و توليد انرژي از پسماند در نظر گرفته شود.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با تاكيد بر لزوم جمع بندي مشكلات شهرستان ها، گفت: مشكلات شهرستان ها توسط فرمانداران شناسايي و راه حل اقتصادي براي رفع آن ارائه گردد همچنين پيگيري و نظارت بر پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مربوط به شهرستان ها را نيز از فرمانداران محترم خواستار شد.

ايشان با توجه به ضرورت پاسخگويي به مطالبات مردم با توجه به جديت دولت در بحث اقتصاد مقاومتي از مديران محترم دستگاه هاي اجرايي استان خواست هر شنبه نيز گزارشي از پيشرفت كار و بررسي مشكلات پروژه ها و ارائه راه حل براي آن ها در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان البرز ارائه شود.

 

در اين جلسه مديران كل اقتصاد و دارايي و فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز به بيان گزارش برنامه ها و عملكرد دستگاه خود پرداختند

استاندار البرز نيز در اين جلسه گفت : در بحث اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل بايد يك گام سمت جلو برداشته شود و برداشتن يك قدم در اين بخش تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامي و دولت تدبير و اميد است وكوتاه شدن مسير براي سرمايه گذاري و رفع مشكلات توليد كنندگان از جمله اقدامات و گام هاي عملياتي است كه مديران   مي توانند بردارند.

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد: اگر توانستيم در جهت تسهيل امور و رونق توليد و اشتغال با امكانات داخلي گام برداريم در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي حركت كرده ايم.

استاندار البرز نگاه خود در بحث تجارت خارجي را آنچه منطق با راهبردهاي اقتصاد مقاومتي است مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتباط با شركت هاي خارجي با هدف انتقال علم و فناوري و بروز رساني تجهيزات داخلي از جمله اهداف مديران اقتصادي باشد و با اشاره به اينكه بخشي از اين سرمايه گذاران ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند كه تمايل به آباداني ميهن خود دارند ادامه داد: با اشتياقي كه در اين زمينه ديده مي شود بايد فضا را با اعتماد سازي براي سرمايه گذاران ايجاد كنيم.

آقاي طهائي همچنين بيان كرد: يكي از شاخص هاي بانك جهاني و بين المللي وضعيت كسب و كار كشورهاست بنابراين بايد به نوبه خود در استان شاخص ها را بررسي كنيم و همه تلاش كنيم تا اين رقم در استان البرزكه نسبت به گذشته از 31 به 21 رسيده است رشد صعودي بيشتري داشته باشد.

استاندار با اشاره به گزارش برنامه هاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي در بحث اقتصاد مقاومتي بيان كرد: يكي از موضوعات مهم بحث فرهنگسازي اقتصاد مقاومتي در جامعه است و بخش فرهنگي بايد فضا را به گونه اي ايجاد كند كه اين مسئله جابيفتد كه چرخ توليد و اقتصاد ما به گونه اي بچرخد كه محصول مصرف داخلي از واحدهاي كشور باشد.

استاندار البرز گفت: بايد در جهت تحقق برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در استان هم افق شويم و با نگاه و ديد يكسو و هماهنگ در اين راه گام برداريم اگر اين فرهنگسازي صورت گيرد، مردم به اين باور خواهند رسيد كه خريد كالاي خارجي ضربه به اقتصاد داخلي است.

 

 
   
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL