J
I
K
A
B
يكشنبه 28 بهمن 1397 20:19:02

31 خرداد 1397 9:10:31
نقش آموزش در توسعه

  دكتر يحيي رمضاني مديرمركز آموزش وپزوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان البرز در 1397 از همه مديران دستگاههاي اجرايي خواستند  كه همه  باهم باورداشته باشيم 

 نقش آموزش در توسعه:

اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيطي، به طور مؤثر  فعاليت هايشان را ادامه داده و بر كارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش  مداوم وبرنامه ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است درحال  حاضر  آموزش  ضمن  خدمت  كاركنان  در  سازمان هاي مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است. زيرا در چند دهه اخير بيش از هر دورانهاي ديگر در طول تاريخ بشري، علوم و تكنولوژي پيشرفت نموده است..

 درجامعه ايي كه مرتبا در حال دگرگوني است، آموزش كاركنان نه تنها مطلوب است بلكه فعاليتي است كه هر سازماني  بايد برايش منابعي را در نظر بگيرد تا همواره منابع انساني كارآمد و مطلعي دراختيار داشته باشد.

   بدين جهت به منظور تجهيز نيروي انساني سازمان و بهسازي و بهره گيري  هر  چه  مؤثرتر  از  اين  نيرو،  بي شك  آموزش  يكي  ازمهمترين  و  مؤثرترين  تدابير  و  عوامل  براي  بهبود  امور  سازمان  ونيز يكي از مسائل اساسي و حاد هر سازمان را تشكيل مي دهد

لازم به تذكر است كه آموزش يك وظيفه اساسي در  سازمانها  و  يك  فرآيند  مداوم  و  هميشگي  است  و  موقت  و تمام شدني نيست. كاركنان در هر سطحي از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده يا مشاغل پيچيده ـ مدير يا زيردست ـ محتاج آموزش و يادگيري و كسب دانش و مهارتهاي جديد هستند و بايد همواره براي بهتر انجام دادن كار خود از هر نوع كه باشد، روشها و اطلاعات جديدي كسب نمايند و مضافا اينكه هر وقت شغل كاركنان تغيير پيدا كند، لازم است اطلاعات و مهارتهاي  جديدي  براي  ابقاي  موفقيت  آميز  وظايف  شغل  مربوطه  را  فراگيرند.زيرا كاركنان درپرتو آموزش صحيح است كه مي  توانند وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

واينجا است كه برخورداري نيروي انساني از آموزش هاي مستمر و كاربردي در اثر بخشي و بهروري تام از امكانات و داشته ها ميسر ميشود.

وظايف اصلي مركز آموز وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان البرز  در موضوع آموزش وتوانمندسازي كاركنان دولت دستگاههاي اجرايي استان بشرح ذيل است:

1 - مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي خاص استان و پيشنهاد جهت تصويب و اجراي آنها پس از ابلاغ توسط رييس سازمان استان.

2- اجراي سياست هاو خط مشي هاي آموزشي كاركنان دولت در سطح استان بر اساس سياست هاي اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان.

          3- نظارت بر حسن اجراي كليه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كه در سطح استان در حال اجرا مي باشد.

 

از آنجاييكه41% كاركنان  استان البرزداراي سابقه كاري كمتر از 10 سال ميباشند به عبارت ديگر نزديك به نيمي از كاركنان دستگاه هاي اجرايي  استان البرزجوان ميباشد كه داراي تجربيات كافي در زمينه هاي شغلي نميباشند.

 

 بنابر توقع ما از مديران دستگاه ها اين است كه ، اگر نيروهاي انساني آموزش ديده در سازمان دارند

1  - اختيار تصميم گيري به رده هاي پايين سازمان را در حدامكان فراهم سازند.
2  - حل مشكلات كاري سازمان را به افرادي كه به آن مشكل نزديكترندبسپارند.
3  - شغل ها را به افراد واگذار نمايند و موانع را هم از جلوي پاي آنان بردارند.
4  - احساس مالكيت افراد نسبت به كار و سازمان را افزايش دهند.
5  - اعتماد كاركنان به منظور انجام كارهاي درست را جلب كنند

 

فعاليتهاي آموزش وتوانمند سازي مركز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري استان البرز درسال 1396

1-برگزاري 7 عنوان همايش علمي تخصصي در استان در جهت توانمندسازي مديران و كاركنان

2- برگزاري 215 دوره آموزشي بهبود مديريت، توجيهي بدو خدمت و دوره هاي اختصاصي شوراي فني استان

3- اعطاي 8 مجوز آموزش به متقاضيان بخش خصوصي جهت آموزش كاركنان دولت

4- مشاركت فعال در كميته هاي دبيرخانه هفته پژوهش و فناوري استان البرز

5- مشاركت فعال در استقرار، فعاليت و اعتلاي كاگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان

 اهم برنامه عملياتي سال 1397 آموزش وتوانمند سازي كاركنان دولت استان البرز

1- برگزاري فراگير دوره هاي مديران در استان البرز

2- برگزاري دوره هاي ويژه تربيت مديران استان

3-واسپاري دوره هاي آموزشي شغلي و عمومي به  موسسات بخش خصوصي

4- رصد و نظارت بر تمامي فعاليت هاي اموزشي استان

5- برنامه ريزي و اجراي همايش هاي تخصصي در سطح استان با همكاري دستگاه ها و مراكز آموزشي استان

6- برقراري ارتباط موثر دستگاه هاي اجرايي با موسسات آموزشي، پژوهشي و مشاوره سطح استان

 

براي دريافت فايل گزارش بر روي لينك زير كليك فرمائيد.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL