J
I
K
A
B
شنبه 1 آبان 1400 23:42:07
1 مهر 1399 8:53:34
شاخص قيمت مصرف كننده در استان البرز و كشور-مرداد ماه 1399

در مرداد ماه 1399 عدد شاخص كل قيمت مصرف كننده براي خانوارهاي استان البرز (100=1395) به 224/5 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3/5 درصد افزايش نشان مي دهد. اين رقم در مرداد ماه 1399 براي خانوارهاي كشور (100=1395) به 235/9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3/5 درصد افزايش نشان مي دهد.

در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه اي) براي خانوارهاي استان البرز 27/0 درصد و براي خانوارهاي كل كشور 30/4 درصد مي باشد، يعني خانوار هاي ساكن در استان البرز به طور متوسط 3/4 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به مرداد ماه 1398 براي خريد" يك مجموعه كالا و خدمات يكسان "هزينه كرده اند.

نرخ تورم سالانه منتهي به مرداد ماه 1399 براي خانوار هاي استان البرز  27/1 درصد مي باشد، اين عدد براي خانوار هاي كل كشور 25/8 درصد است، كه استان البرز نسبت به متوسط كشور 1/3 درصد بيشتر مي باشد، بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه 1399مربوط به استان هرمزگان  (31/1  در صد) و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي (21/6 درصد) مي باشد.
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL