J
I
K
A
B
جمعه 15 اسفند 1399 23:39:02
20 بهمن 1399 12:33:56
شاخص قيمت مصرف كننده در استان البرز و كشور-دي ماه 1399

در دي ماه 1399 عدد شاخص كل قيمت مصرف كننده براي خانوارهاي استان البرز (100=1395) به 273/5 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1/9  درصد افزايش نشان مي دهد. اين رقم در دي ماه 1399 براي خانوارهاي كشور (100=1395) به 285/7 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1/8 درصد افزايش نشان مي دهد.

در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه اي) براي خانوارهاي استان البرز 43/3 درصد و براي خانوارهاي كل كشور 46/2 درصد مي باشد، يعني خانوار هاي ساكن در استان البرز به طور متوسط 2/9 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به دي ماه 1398 براي خريد" يك مجموعه كالا و خدمات يكسان "هزينه كرده اند.

نرخ تورم سالانه منتهي به دي ماه 1399 براي خانوار هاي استان البرز  31/6 درصد مي باشد، اين عدد براي خانوار هاي كل كشور 32/2 درصد است، كه استان البرز نسبت به متوسط كشور 0/6 درصد كمتر مي باشد، بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به دي ماه 1399مربوط به استان هرمزگان  (36/5    در صد) و كمترين آن مربوط به استان مركزي (28/8 درصد) مي باشد.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL