J
I
K
A
B
يكشنبه 2 آبان 1400 00:10:24
10 آذر 1398 14:15:8
اجراي طرح فهرست برداري نمونه پايه آمارگيري هاي خانواري – ١٣٩٨ از ١١ آذر ماه

 

هدف از اجراي اين طرح، جمع‌آوري اطلاعاتي است كه در اجراي آمارگيري‌هاي نيروي كار و هزينه و درامد خانوار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

سمينار آموزشي طرح فهرست برداري نمونه پايه آمارگيري هاي خانواري – ١٣٩٨، به مدت 3روز ازنهم آذرماه ومتعاقب آن عمليات ميداني از ١١ آذر به مدت ١٥ روز در سراسر كشور اجرا مي‌شود. چارچوب اوليه‌ طراحي اين دوره از نمونه پايه آمارگيري‌هاي خانواري با استفاده از اطلاعات حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن ١٣٩٥ ساخته شده است. در اين طرح كه هر يك از خوشه‌هاي نمونه پايه در مناطق شهري، محدوده‌ي مشخصي كه در حدود ٢٥ خانوار را در بر مي‌گيرد، فهرست‌برداري مي‌شوند و از فهرست حاصل براي انتخاب خانوارهاي نمونه در طرح‌هاي آمارگيري نيروي كار و هزينه و درامد خانوار استفاده مي‌شود.

 گفتني است آمارگيري‌هاي خانواري به‌خصوص آمارگيـري نيـروي كار و آمارگيري از هزينه و درامد خانوار از جمله مهم‌ترين آمارگيري‌هاي مركز آمار ايران هستند و نتايج آن‌ها در بسياري از برنامه‌ريزي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با توجه به ماهيت آمارگيري‌­هاي خانواري مستمر، در بسياري از موارد لازم است از نمونه پايه استفاده شود. نمونه پايه، نمونه‌ معرف بزرگي است كه مي‌توان از آن زيرنمونه‌هايي را به‌منظور تأمين نيازهاي اطلاعاتي چند آمارگيري يا چند دوره از يك آمارگيري انتخاب كرد.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL