J
I
K
A
B
دوشنبه 3 آبان 1400 23:13:38
10 مهر 1397 10:55:13
دولت مصمم است از نيمه دوم سال ۵ برنامه براي حل مشكلات اقتصادي مردم اجرا كند

معاون رئيس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در جمع نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي گفت: دو برنامه در قالب دو بسته براي واحد‌هاي توليدي و پيمانكاران در سازمان برنامه و بودجه كشور طراحي شده  كه به كمك بخش خصوصي آن را تكميل و نهايي مي‌كنيم.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمد باقر نوبخت كه به همراه جمعي از معاونان و مديران خود در جلسه صبحانه كاري با رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، ‌فعالان اقتصادي و روساي اتاق بازرگاني سراسر كشور شركت كرده‌ بود،‌ افزود: يكي از اين دو برنامه معطوف به مشكلاتي است كه براي واحدهاي توليدي ما بوجود آمده و بخش ديگر برنامه‌اي است كه براي حل مشكل پيمانكاران در نظر گرفته‌ايم.
دكتر نوبخت ضمن قدرداني از احساس مسووليت اجتماعي اعضاي اتاق بازرگاني ايران گفت:با برگزاري چنين جلساتي مي‌توانيم به كمك يكديگر اين ۲ برنامه را تكميل كنيم و مصمم هستم تا در آغاز نيمه دوم امسال ۵ بسته حمايتي را براي كنترل بازار ارز و ساير مسائل اقتصادي از جمله معيشت عمومي آغاز كنيم.
معاون رييس‌جمهوري با اشاره به تحريم‌هاي پيش رو كه به صورت يكجانبه از سوي آمريكا اعمال خواهد شد، گفت: دولت و فعالان اقتصادي به يك مساله كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران رخ داده است، به صورت كلان نگاه مي‌كنند و بر اين اساس، اگر مهمترين وظيفه دولت كه در چارچوب اقتصاد كلان و سياسي تعريف شده است، نگاه كنيم از يك سو تعادل اقتصادي مطرح مي‌شود و از سوي ديگر، توسعه مدنظر قرار مي‌گيرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: تعادل اقتصادي را از طريق اعمال سياست‌هاي اقتصادي اعم از سياست‌هاي پولي و مالي از طريق تسويه بازارها انجام مي‌دهيم كه اين بخش كاملا مرتبط با فعالان اقتصادي است، البته بخش ديگر هم توسعه است كه برخي معتقدند كه توسعه متوازن نبوده است كه ناشي از نوعي غفلت نسبت به آمايش سرزمين و توانايي مناطق و استانها است.
وي تصريح كرد: خوشبختانه از دو سال قبل، موضوع آمايش سرزمين براي دست يافتن به نوعي تخصيص بهينه منابع براي توسعه استانها تدوين شد و اكنون سند آمايش تك‌تك استانها در اختيار است كه در آغاز امسال به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است. 

دستيابي به سند آمايش سرزمين تا پايان سال جاري
به گفته دكتر نوبخت، تا پايان سال به سند جامع آمايش سرزمين دست خواهيم يافت و به وظيفه خود عمل خواهيم كرد؛ بر اين اساس اين سند به اتاق بازرگاني ارايه خواهد شد و از افراد صاحب نظر در بخش غيردولتي فعالانه استفاده خواهد كرد تا توسعه به صورت متوازن رخ دهد.
دكتر نوبخت با بيان اينكه امروزه بازار پول دچار عدم تعادل است و اثرات آن را در بازار ارز نيز مشاهده مي‌كنيم، افزود: بازار سرمايه اين روزها شاهد رشد است و مي‌توانيم از اين بازار به عنوان محلي براي سرريز شدن مشكلات بازار پول استفاده كنيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: ضمن اينكه سياست‌ها براي تنظيم بازار ارز در حال انجام است و همكاران ما در بانك مركزي سياست‌هاي لازم را به نتيجه خواهند رساند، ما هم بايد از منظر سازمان برنامه و بودجه به گونه‌اي عمل كنيم كه در كنار برنامه‌هاي جاري بتوانيم آثار سوء‌اي كه به وجود آمده را جبران كنيم.
معاون رييس‌جمهوري با اشاره به وضعيت بازار كار كشور گفت: حد سه ميليون و ۲۰۰ هزار بيكار در اين بازار وجود دارد هرچند جمعيت شاغل طي سال‌هاي گذشته افزايش يافته اما آمار جمعيت بيكاران كاهش نداشته است.
وي ادامه داد: جمعيت فعال در سال‌هاي قبل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بود اما طي پنج سال گذشته به جهت افزايش نرخ مشاركت جمعيت فعال كشور افزايش چشمگيري داشته و حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال به عنوان جمعيت فعال به بازار كار مراجعه كردند.
دكتر نوبخت افزود: در سال گذشته از ۷۳۶ هزار نفر براي ۷۱۰ هزار نفر فرصت شغلي ايجاد كرديم اما باز هم حدود ۳۰ هزار نفر به جمعيت بيكار كشور كه ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بودند، اضافه شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور يادآور شد: در بهار امسال حدود ۴۴ هزار نفر بيش از آمار ورود جمعيت فعال شغل ايجاد شد اما هنوز تعداد بيكاران بسيار زياد است.
بنا به اين گزارش در ادامه اين نشست،‌ تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به بيان ديدگاه‌ها و مشكلات خود در بخش توليد پرداخته و راهكارهايي را در اين باره ارائه دادند.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL