J
I
K
A
B
يكشنبه 2 آبان 1400 01:09:16
22 خرداد 1398 7:2:23
نوبخت : بودجه جديد با كمترين وابستگي به نفت براي كشور تدوين شد

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تحريم مبتني بر ابزار نفت توسط قدرت زورگوي جهان، گفت: براين اساس براي نخستين بار در طول تاريخ حاكميت جمهوري اسلامي ايران، بودجه جديد با كمترين وابستگي به نفت براي كشور تدوين و تهيه شده است.

به گزارش ايرنا، دكتر محمدباقر نوبخت عصر سه شنبه در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز افزود: امسال در كنار بودجه‌اي كه در مجلس تصويب شده با استفاده از ظرفيتي كه مقام معظم رهبري در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ايجاد فرمودند تا كارها كوتاه‌تر و سريع‌تر انجام شود يك بودجه ديگر براي كشور ديده شده است.

وي تاكيد كرد: در اين بودجه تلاش شده تا منابع ديگر جايگزين نفت شده و كشور را با اين منابع اداره كنيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: اگر بخواهيم توسعه را ادامه دهيم و مردم رفاه را ببينند بايد اولويت بندي داشته باشيم.

نوبخت ادامه داد: ما متأسفانه با بزرگترين قدرت اقتصادي جهان كه به صورت تروريستي به اقتصاد ما حمله كرده مواجه هستيم و همه مي‌دانند كه در راستاي تعهدات بين المللي براي احترام به نگراني جهاني ۲ سال مذاكره و توافق كرديم.

معاون رئيس جمهوري بيان داشت: اقدامات گذشته كشورمان تاكنون در زمينه دانش هسته‌اي جنبه نظامي نداشته و اين موضوع ۱۵ بار توسط ناظران بين المللي تأييد شده است.

وي افزود: امروز يك قدرت زورگو مي‌خواهد غرور ايرانيان را بشكند، قدرتي كه قرارداد بين المللي را كنار گذاشت.

معاون رئيس جمهوري گفت: جوانان و مردم بدانند كه در اين سختي‌هايي كه قرار گرفته‌ايم ما حق هستيم و جهان قبول دارد كه ما حق هستيم و هيچ گناهي مرتكب نشده‌ايم.

وي تاكيد كرد: با اين شرايط هيچ ايراني مسلمان و معتقد، مؤمن، منصف و شجاع نمي‌توان پيدا كرد كه حاضر باشد دولت را تسليم اين زورگويان كند، بنابراين ما حق هستيم.

معاون رئيس جمهوري گفت: بايد فرصتي فراهم كنيم و از اين گردنه هم عبور خواهيم كرد و همانطور كه مشاهده مي‌كنيم، گام به گام دشمن عقب تر مي‌روند.

نوبخت بيان داشت: آنها (آمريكايي‌ها) ابتدا از شروط ۱۲ گانه صحبت كردند، سپس عقب نشيني كردند و درنهايت چيزي كه ما مي‌گوئيم آنها تكرار مي‌كنند.

وي ادامه داد: ما مي‌گوئيم كه بمب اتمي نداشته باشيم چرا كه اين فتواي رهبر و مرجع ما است، البته تحريم‌ها بايد برداشته شود.

معاون رئيس جمهوري گفت: اولين حسن اعتماد اين است كه تحريم‌ها برداشته شود و برگرديم به شرايط عادي و در اين راستا مقامات كشورهاي ديگر كه وارد كشور ما مي‌شوند و ما با صحبت مي‌كنند موضع حق جمهوري اسلامي را مي‌دانند.

وي تاكيد كرد كه ما از اين وضعيت عبور خواهيم كرد و بايد با تدبير عمل كنيم.

نوبخت اظهار داشت: تدبير حكم مي‌كند با كاري كه دشمنان با ابزار نفت انجام مي‌دهند و نوسانات بودجه، دريافت‌ها، پرداخت‌ها و طرح‌ها را مورد تأثير قرارمي دهد، كاري كنيم كه عامل فشار و نوسان را از روي اقتصاد برداريم.

معاون رئيس جمهوري افزود: اگر بخواهيم مردم رفاه ببينند بايد اولويت بندي داشته باشيم.

وي دربخش ديگري از سخنانش با اشاره به اجراي پروژه‌هاي بزرگ عمراني در كشور گفت: سال گذشته ۵۴ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني پرداخت كرديم.

وي ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۴۱ هزارو ۹۰۰ ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني كشور پرداخت شد كه حدود ۳۰ درصد سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ اعتبارات عمراني بيشتري پرداخت كرديم.

اين مسئول بيان داشت: ديروز ۲۷ هزار ميليارد تومان براي اولين بار در همين شرايط تحريمي تخصيص طرح‌هاي عمراني به خزانه ابلاغ كرديم و به زودي توزيع بودجه آغاز مي‌شود تا بتوان طرح‌ها را با اولويت بندي تا پايان سال به اتمام برسانيم.

وي خطاب به مديران استاني گفت: انتظار اين است كه مديران استاني اعتبارات جاري و استاني را اولويت بندي كنند تا كارها را پيش ببريم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: مديريت يعني تدبير و خوشبختانه مديران داراي تجربيات فراواني هستند و ما مي‌توانيم كشور را با همين وضعيت و شرايط در كنار اين بودجه‌اي كه با توجه به تقليل منابع حاصل از فروش نفت تنظيم كرده‌ايم، طرح‌ها پيش ببريم.

وي اظهار داشت: طرح ديگر براي اصلاح ساختار بودجه كه بخشي براي امسال و بخش ديگري براي سال آينده تهيه كرده‌ايم كه براساس آن در چهار محوراز منابع موجود كشور به نحوشايسته استفاده كنيم.

نوبخت افزود: اين طرح معطوف به درآمدهاي پايدار است كه حول اين محور برنامه‌هاي كوتاه مدت در سال جاري و ميان مدت در سال آينده اجرا شود.

معاون رئيس جمهوري ادامه داد: بخش ديگر اين محور هزينه‌هاي كار آمد است كه مي‌بايست به نحو شايسته از هزينه‌ها استفاده كرد.

وي ادامه داد: براي اينكه اقتصاد ما ثبات داشته باشد يك محور تحت عنوان ثبات سازي داريم و در بخش ديگر نهاد بودجه ريزي را تقويت مي‌كنيم.

نوبخت گفت: ۲۴ برنامه براي اصلاح ساختار در قالب برنامه كوتاه و ميان مدت تهيه شده كه اكنون بر روي سايت سازمان برنامه و بودجه كشور قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: اميدواريم با خرد جمعي ايرانيان، اصلاح در ساختار بودجه ريزي كشور را انجام دهيم.

وي ادامه داد: برنامه اشتغال هر استان مشخص شده و در تبصره ۱۸، اكنون يك دفترچه به استان البرز داديم كه مشخص است كه در سال جاري چه برنامه‌اي اجرا شود.

نوبخت گفت: همچنين هشت برنامه در طرح رونق توليد كشور شامل برنامه‌هاي اشتغال و توليد تعريف شده است.

معاون رئيس جمهوري بيان داشت: امسال در بحث بودجه برش استاني داده شده كه در استان‌ها چه مقدار توليد و اشتغال انجام شود.

وي بار ديگر به موضوع بودجه جديد كشور اشاره كرد و افزود: ما اين بودجه را تدوين كرديم تا ضمن مصون ماندن از نوسانات نفني، رونق توليد را در كشور داشته باشيم.

نوبخت تاكيد كرد كه ما بايد كساني كه با پررويي فكر مي‌كنند ما را تحريم مي‌كنند و مي‌خواهند توسعه ايران اسلامي متوقف شود بايد روي آنها را كم كنيم.

وي به سفرهاي استاني مسئولان كشوري اشاره كرد و گفت: سفرهاي استاني دو سويه است، يك سو فرصتي مي‌شود تا مديران استان از ظرفيت‌ها، موقعيت‌ها و برنامه‌هاي استان سخن بگويند و براي توسعه فعاليت‌هايشان آنچه كه مطالبه دارند به مسئولان ملي منعكس كنند.

نوبخت افزود: از سوي ديگر، مسئول ملي كه به استان مي‌آيد به غير از استماع مسائل، مطالبات و ظرفيت‌ها، موظف است از فعاليت‌هاي ملي دريك سطح وسيع‌تر، مديران استان‌ها را مطلع كند.

وي به ره آورد سفر امروز خود به استان البرز اشاره كرد و گفت: تسريع در بهره برداري از قطعه نخست آزاد راه تهران - شمال يكي از اهداف سفر بود.

نوبخت افزود: اين آزاد راه بيش از ۲۰ سال است كه درگير مسائل مختلف بوده و اكنون ما مژده اتمام و بهره برداري از آن تا چند ماه آينده را به هموطنان مي‌دهيم.

معاون رئيس جمهوري گفت: اين اقدام باعث مي‌شود كه هموطنان و مسافراني كه به استان‌هاي شمالي سفر مي‌كنند قرار نيست ساعت‌ها وقت آنها در اين جاده‌ها تلف شود.

وي ادامه داد: اكنون پروژه بزرگراه فيروز كوه به مراحل پاياني رسيده است و مسير كندوان هم با بهره برداري از قطعه يك آزاد راه تهران – شمال، ۶۰ كيلومتر كوتاه مي‌شود.

وي گفت: با بهره برداري از قطعه يك آزاد راه تهران – شمال، زمان سفرها در اين مسير كاسته خواهد شد.

نوبخت بيان داشت: اين مسير با تكميل سرمايه گذاري ۶۰۰ ميليارد توماني مي‌تواند طي سال جاري به بهره برداري برسد.

وي ادامه داد: طبق توافق براي تكميل قطعه يك آزاد راه تهران – شمال، ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است كه ۳۰۰ ميليارد تومان آن توسط دولت و ۳۰۰ ميليارد تومان توسط بنياد مستضعفان تأمين مي‌شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت به زودي مبلغ تعيين شده را تأمين و پرداخت مي‌كند.

وي افزود: اقدام ديگري كه در اين سفر براي بهره برداري از آن توافق شده، تكميل ادامه بزرگراه شهيد همت است كه بايد به استان البرز و شهر كرج برسد.

نوبخت ادامه داد: قرار است ظرف ماه‌هاي آينده اين پروژه مورد بهره برداري قرار بگيرد كه در اين پروژه سهم دولت از بودجه ۷۰ درصد و پيمانكار ۳۰ درصد است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بابت اين پروژه بايد ۱۳۰ ميليارد تومان پرداخت كنيم كه تأمين خواهد شد.

وي اظهار داشت: قرار است كه بزرگراه شهيد همت به بزرگراه شمالي كرج متصل شود كه شهرداري كرج بايد در اين زمينه مسير ۱۷ كيلومتري بزرگراه و كمربندي شمالي كرج را تكميل كند.

نوبخت در بخش ديگري از سخنانش در خصوص پرداخت هزينه گندم به كشاورزان كشور گفت: امسال تلاش‌ها بر اين است هزينه‌ها در اسرع وقت به كشاورزان پرداخت كنيم.

وي در خصوص رتبه بندي فرهنگيان اظهار داشت: دولت در خصوص مرحله دوم رتبه بندي كردن فرهنگيان در تعهدش باقي است و منابع مالي هم ديده و اين كار هم انجام مي‌شود.

معاون رئيس جمهوري با قدرداني از پيگيري هاي مسئولان اجرايي استان البرز گفت: خوشا به حال مردم اين استان كه چنين مسئولان پيگيري دارند.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL