J
I
K
A
B
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:39:39

12 آذر 1397 9:43:9
شاخص قيمت مصرف كننده در استان البرز و كشور-آبان ماه 1397

در آبان ماه 1397 عدد شاخص كل قيمت مصرف كننده براي خانوارهاي كشور (100=1395) به 147/8 رسيد كه نسبت به ماه قبل 2/6 درصد افزايش نشان مي دهد، اين رقم در آبان ماه 1397 براي استان البرز (100=1395) ، 141/6 مي باشد كه نسبت به ماه قبل 2/6 درصد افزايش داشته است.

در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي كل كشور 34/9 درصد و براي خانوارهاي استان البرز 30/8 درصد مي باشد، يعني خانوار هاي ساكن در استان البرز به طور متوسط 4.1 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت به آبان ماه 1396 براي خريد" يك مجموعه كالا و خدمات يكسان "هزينه كرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 1397 براي خانوار هاي كل كشور 15/6 درصد مي باشد، اين عدد براي استان البرز 13/2درصد است ،كه نسبت به متوسط كشور 2/4 درصد كمتر مي باشد، بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 1397مربوط به استان لرستان(19.2در صد) و كمترين آن مربوط به استان كرمان (12.2 درصد) مي باشد.

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL